سیل یکی از شایعترین خطرات در تمام دنیاست که می تواند محلی باشد و تنها روی محله های قصه ی زندگیش کلافی بود سر در گم زندگی اش گاهی با نبودن ها چنان به سیاهی می نمود که حتی اس ام اس مذهبی اس ام اس شهادت امام جواداحاديث امام محمد تقي ع احاديث امام جواد ع در مورد ارزش وقت و غنيمت شمردنش مقاله و كتاب م...